Держава, виконуючи свої функції, що випливають з конституції,  має певні фінансові кошти. Фінансові засоби, якими володіє держава - це державні фінанси. Портал, який розробила Маркарова Оксана Сергіївна, прагне до того, щоб ці фінанси були включені в рамки бюджету. Бюджет - це планування збору та витрачання коштів державою, ухвалених у вигляді закону про бюджет за пропозицією Ради Міністрів  парламентом протягом одного (календарного) року, процес збору доходів, витрачання бюджетних коштів, аналіз і контроль процесів витрачання і накопичення бюджетних коштів, облік процесів збору та витрачання суспільних ресурсів.

Бюджет, являє собою чинний документ для уряду, який повинен реалізувати його, і вирішується  його виконання. Бюджет можна визначити, як виражену в одиницях виміру, кількісних  паперів плану, призначений до певної одиниці рішення,  протягом звітного періоду з відповідним обов’язковим спектром. У свою чергу, процес підготовки та розробки серії послідовних бюджетів і їх з'єднання в один єдиний бюджет підприємства, ми називаємо бюджетуванням. Бюджетування - це спосіб поточного управління підприємством, визначає принципи планування і використання фінансових ресурсів в цілях ефективного виконання виробничих завдань. Воно являє собою певний набір методів і інструментів управління, як формальної процедури, що діє на даному підприємстві, яке визначає принципи формування і виконання бюджету.