Купить билет http://musin.zp.ua/zaporozhe/concerts/mariya-chaykovskaya/