КПУ - Классический Приватный Университет в Запорожье

Сайт
Телефон
Пожалуйста, скажите, что узнали номер на сайте 061.ua
12 очень хорошо
(16 оценок)
Высокие оценки пользователей за Цена
25 просмотров в марте
4 человека рекомендуют
Авторизируйтесь ,
чтобы оценить и порекомендовать

Фотоальбомы (1)

Новости и статьи


 !
  
 
 ІІ ЕТАП НАБОРУ НА ЗАОЧНУ ФОРМУ НАВЧАННЯ 
 
 
 Прийом документів для здобуття ступеня фахового...
17 сентября 2020 г.

Информация о компании

О нас
КЛАСИЧНИЙ ПРИВАТНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 69002, м. Запоріжжя, вул. Жуковського, 70-б, тел.: (061) 764-14-91Рік заснування: 1992.Ліцензія МОН України серія АЕ № 636506 від 18.05.2015 р.Рівень акредитації: IV (Сертифікат: PI-IV № 089049 від 15.09.2010 р.) ДИПЛОМ — ДЕРЖАВНОГО ЗРАЗКАУніверситет здійснює освітню діяльність за освітніми рівнями: молодший спеціаліст (18 спеціальностей), бакалавр (23 напрямів підготовки), спеціаліст (19 спеціальностей), магістр (30 спеціальностейі), аспірантура(26 спеціальностей), докторантура(14 спеціальностей). Перепідготовка (18 спеціальностей) особам, що мають повну вищу освіту, для здобуття кваліфікаційного рівня „спец...

КЛАСИЧНИЙ ПРИВАТНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

69002, м. Запоріжжя, вул. Жуковського, 70-б, тел.: (061) 764-14-91
Рік заснування: 1992.
Ліцензія МОН України серія АЕ № 636506 від 18.05.2015 р.
Рівень акредитації: IV (Сертифікат: PI-IV № 089049 від 15.09.2010 р.) ДИПЛОМ — ДЕРЖАВНОГО ЗРАЗКА

stud_misto2
Університет здійснює освітню діяльність за освітніми рівнями:

Перепідготовка (18 спеціальностей) особам, що мають повну вищу освіту, для здобуття кваліфікаційного рівня „спеціаліст”, "молодший спеціаліст" з іншої спеціальності. Випускники одержують диплом спеціаліста про перепідготовку з присвоєнням відповідної кваліфікації (державного зразка).
Короткострокова курсова підготовка й підвищення кваліфікації (10 програм). Випускники одержують свідоцтво державного зразка про підвищення кваліфікації за обраною програмою.

Центр професійної перепідготовки та підвищення кваліфікації.

Програма підготовки офіцерів запасу – для юнаків.

ОСОБЛИВОСТІ ТА ПЕРЕВАГИ УНІВЕРСИТЕТУ:
Класичний приватний університет має найвищий показник за глобальним критерієм рейтингу – 1,0731, а інші заклади Запоріжжя: ЗНУ – 0,9282; ЗНТУ – 0,8044; ЗДІА – 0,7471 (за даними рейтингу вищих навчальних закладів, що складений Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України у 2013 році (www.mon.gov.ua/img/zstored/files/Рейтинг_МОН_2013.doc)

Кращий у регіоні науково-педагогічний склад: 
118 доктори наук (47 штатників ,12 заступників) ; 
179 кандидатів наук (128 штатників, 51 заступників).

Студентське містечко європейського зразка із розвинутою інфраструктурою, розташоване в історичному центрі міста Запоріжжя: три сучасні шестиповерхові навчальні корпуси; спортивний комплекс (стадіон; басейн; футбольне поле з біговими доріжками; Палац спорту: 2 тренажерних зали, танцювальний, ігровий та гімнастичний зали); студентський храм святих рівноапостольних Кирила та Мефодія.

Комфортні умови навчання. До послуг студентів: спеціалізовані лабораторії, комп'ютерні та мультимедійні класи, бібліотека та 3 читальні зали, лабораторія телебачення, радіо- та фотосправи, видавництво та міні-друкарня, буфети, навчально-оздоровчий центр на узбережжі Азовського моря.

Один з провідних центрів освіти в Запорізькому регіоні.
Візитна картка університету – Науково-освітній комплекс (НОК), який об'єднує 175 навчальних та наукових закладів: в м. Запоріжжі – 123 (70%), у Запорізькій області – 42 (24%), а також в інших містах України (м. Чернігів, м. Херсон, м. Керч, м. Берислав, м. Дніпропетровськ, м. Кіровоград, м. Олександрія та інші). Випускники навчальних закладів НОК користуються правом пільгової оплати за навчання (знижки від 10 до 35%).
Засновник Мелітопольського, Енергодарського, Олександрійського, Бердянського, Кіровоградського інститутів державного та муніципального управління, які представляють університет у своїх містах, а також Коледжу і Ліцею сучасних знань.

Здійснюється плідна співпраця за міжнародними угодами із закордонними ВНЗ. 
Міжнародні зв’язки університету охоплюють ряд країн: США, Канада, Велика Британія, Польща, Норвегія, Німеччина, Росія, Білорусь, Грузія, Китай, Литва, Латвія, Південна Корея, Нідерланди, Іспанія, Австрія, Туреччина, Ізраїль, Хорватія, Болгарія, Японія, Чехія.
Міжнародні академічні та культурні програми обміну, професійні програми стажування та практика за кордоном (Туреччина, Іспанія, Єгипет, Марокко, Австрія, Франція, Канада, США, Німеччина, Китай тощо).
Здійснює підготовку іноземних громадян – з 2007 р. навчаються громадяни з Росії, Вірменії, Грузії, Сербії, Естонії.
Входить до Міжнародної асоціації університетів (International Association of Universities) та внесений у базу даних ЮНЕСКО з 2008 р.
Підписано Велику Хартію університетів (Magna Charta Universitetum) 17 вересня 2010 р.

Університет є засновником і видавцем наукових видань: 7 спеціалізованих журналів та 6 збірників наукових праць; на базі університету видають монографії та навчальні посібники.
Організація та проведення наукових досліджень здійснюється за 34 темами науково-дослідних робіт.
Формування наукового потенціалу університету відбувається на базі науково-дослідних центрів.
Щомісяця здійснюється популяризація наукових досягнень під час проведення конференцій міжнародного рівня.
Навчання в аспірантурі (26 спеціальностей) і докторантурі (14 спеціальностей) університету.
Здійснює атестацію кадрів найвищої кваліфікації за 14 спеціальностями у 8 спеціалізованих вчених радах, які діють при університеті.

ШИРОКА, ГНУЧКА СИСТЕМА ПІЛЬГ В ОПЛАТІ ЗА НАВЧАННЯ:ПОСТІЙНА ГНУЧКА СИСТЕМА ПІЛЬГ В ОПЛАТІ ЗА НАВЧАННЯ В КЛАСИЧНОМУ ПРИВАТНОМУ УНІВЕРСИТЕТІ:
 
 
 • 100% безкоштовно – навчання протягом І семестру для всіх студентів денної форми, що зараховані на І курс навчання;
 • 100% безкоштовно – особливо обдарованим випускникам навчальних закладів, які виявили свої здібності, брали участь у відбіркових заходах, що проводилися в університеті, і здобули призові місця. (Пільга надається 10% студентів, що зараховані на перший курс. Навчання здійснюється за кошти університету);
 • 50% – в оплаті за навчання на другій спеціальності (напряму) студентам, які одночасно навчаються за двома напрямами (перший – за денною формою, другий – за заочною формою);
 • 25% – медалістам та особам, які мають дипломи з відзнакою;
 • 10-35% – випускникам навчальних закладів науково-освітнього комплексу (розмір пільги залежить від середнього бала атестата та від кількості абітурієнтів, які вступають з одного навчального закладу);
 • до 35% – всiм випускникам, що вступають до Класичного приватного унiверситету з одного класу з одного навчального закладу (на рiзнi напрями пiдготовки). Розмiр пiльги залежить вiд кiлькостi зарахованих осiб. Пільга зберiгасться протягом усього термiну навчання на бакалавратi;
 • 10% – вірянам та їх дітям (незалежно від релігійної належності та конфесій), які вступають за направленням відповідної церковної установи або релігійного наставника.
 
ЗНИЖКИ В ОПЛАТI ЗА НАВЧАННЯ ВИПУСКНИКАМ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДIВ - ЧЛЕНIВ НАУКОВО-ОСВIТНЬОГО КОМПЛЕКСУ (НОК) ТА КОЛЕДЖУ КЛАСИЧНОГО ПРИВАТНОГО УНIВЕРСИТЕТУ, ЩО МАЮТЬ ОКР МОЛОДШИЙ СПЕЦIАЛIСТ:
 
 • 50% – для особливо обдарованих випускникiв-вiдмiнникiв (за рекомендацiями педагогiчних рад коледжу, технiкуму), за умови направлення орiентовно 10 випускникiв на загальних умовах;
 • 25% – для осiб, якi мають диплом з вiдзнакою;
 • 10% – для всiх випускникiв нанчальних закладiв – членiв науково-освiтнього комплексу та Коледжу Класичного приватного унiверситету.
 
НАШI ОСОБЛИВОСТІ ТА ПЕРЕВАГИ:
 
 • БЕЗКОШТОВНЕ НАВЧАННЯ ПРОТЯГОМ 1 СЕМЕСТРУ (для всіх студентів денної форми, що зараховані на 1 курс навчання окр "Бакалавр")
 • ПОСТIЙНА ТА ГНУЧКА СИСТЕМА ПIЛЬГ В ОПЛАТI ЗА НАВЧАННЯ СКОРОЧЕНИЙ ТЕРМIН НАВЧАННЯ (до здобуття освiтнього рiвня для випускникiв технiкумiв / коледжiв, якi вступають на навчання на базi ОКР молодший спецiалiст”)
 • ПРОХОДЖЕННЯ ЗОВНIШНЬОГО НЕЗАЛЕЖНОГО ОЦIНЮВАННЯ НЕ Є ОБОВ’ЯЗКОВИМ для продовження навчання в межах неперервної освiти до здобуття освiтнього рiвня з вiдповiдного напряму пiдготовки
 • ВИПУСКНИКАМ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ НОК, якi вступають на навчання на базi здобутого рiвня “молодший спецiалiст”, НАДАЄТЬСЯ МОЖЛИВIСТЬ БУТИ ЗАРАХОВАНИМИ НА ІІ-ІІІ КУРСИ денної (заочної) форми навчання унiверситету. Зарахування проводиться за пiдсумками фахового випробування. Лiквiдацiя академiчної рiзницi в навчальних планах здiйснюеться за рахунок коштiв Класичного приватного унiверситету
 • ДИПЛОМ ДЕРЖАВНОГО ЗРАЗКА з присвоєнням освітньо-кваліфікаційного рівня "бакалавр
Файлы

Отзывы

Отзыв - это мнение или оценка людей, которые хотят передать опыт или впечатления другим пользователям нашего сайта с обязательной аргументацией оставленного отзыва. Это поможет многим принять правильное решение. Пожалуйста, используйте форму отзывов для оценок и рецензий, для вопросов и обсуждений - используйте форму комментариев.

Не допускается: использование ненормативной лексики, угроз или оскорблений; непосредственное сравнение с другими конкурирующими компаниями; безосновательные заявления, оскорбляющие деятельность компании и/или ее услуги; размещение ссылок на сторонние интернет-ресурсы; реклама и самореклама.

Введите email:
Ваш e-mail не будет показываться на сайте
или Авторизуйтесь , для написания отзыва
Обслуживание
0/12
Качество предоставляемых услуг
0/12
Соответствие
0/12
Цена
0/12
Отзыв:

Загрузить фото: