КПУ - Классический Приватный Университет на 061.ua
8.38 хорошо
Обслуживание
8.6
(9 оценок)
Качество предоставляемых услуг
8.2
(12 оценок)
Соответствие
8.8
(14 оценок)
Цена
7.9
(22 оценки)
311 просмотров в апреле
Я рекомендую
3 человека рекомендуют

Фотоальбомы (1)

Новости и статьи

Триває набір слухачів на підготовчі курси для складання зовнішнього незалежного оцінювання з таких предметів:- Українська мова і література- Історія України-...
28 января

Информация о компании

Образование (школы, курсы) / Высшие учебные заведения
КЛАСИЧНИЙ ПРИВАТНИЙ УНІВЕРСИТЕТ69002, м. Запоріжжя, вул. Жуковського, 70-б, тел.: (061) 764-14-91Рік заснування: 1992.Ліцензія МОН України серія АЕ № 636506 від 18.05.2015 р.Рівень акредитації: IV (Сертифікат: PI-IV № 089049 від 15.09.2010 р.) ДИПЛОМ — ДЕРЖАВНОГО ЗРАЗКАУніверситет здійснює освітню діяльність за освітніми рівнями:молодший спеціаліст (18 спеціальностей),бакалавр (23 напрямів підготовки),спеціаліст (19 спеціальностей),магістр (30 спеціальностейі),аспірантура(26 спеціальностей),докторантура(14 спеціальностей).Перепідготовка (18 спеціальностей) особам, що мають повну вищу освіту, для здобуття кваліфікаційного рівня „спеціаліст”, "молодший спеціаліст" з іншої спеціальності....

КЛАСИЧНИЙ ПРИВАТНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

69002, м. Запоріжжя, вул. Жуковського, 70-б, тел.: (061) 764-14-91
Рік заснування: 1992.
Ліцензія МОН України серія АЕ № 636506 від 18.05.2015 р.
Рівень акредитації: IV (Сертифікат: PI-IV № 089049 від 15.09.2010 р.) ДИПЛОМ — ДЕРЖАВНОГО ЗРАЗКА

stud_misto2
Університет здійснює освітню діяльність за освітніми рівнями:

Перепідготовка (18 спеціальностей) особам, що мають повну вищу освіту, для здобуття кваліфікаційного рівня „спеціаліст”, "молодший спеціаліст" з іншої спеціальності. Випускники одержують диплом спеціаліста про перепідготовку з присвоєнням відповідної кваліфікації (державного зразка).
Короткострокова курсова підготовка й підвищення кваліфікації (10 програм). Випускники одержують свідоцтво державного зразка про підвищення кваліфікації за обраною програмою.

Центр професійної перепідготовки та підвищення кваліфікації.

Програма підготовки офіцерів запасу – для юнаків.

ОСОБЛИВОСТІ ТА ПЕРЕВАГИ УНІВЕРСИТЕТУ:
Класичний приватний університет має найвищий показник за глобальним критерієм рейтингу – 1,0731, а інші заклади Запоріжжя: ЗНУ – 0,9282; ЗНТУ – 0,8044; ЗДІА – 0,7471 (за даними рейтингу вищих навчальних закладів, що складений Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України у 2013 році (www.mon.gov.ua/img/zstored/files/Рейтинг_МОН_2013.doc)

Кращий у регіоні науково-педагогічний склад: 
118 доктори наук (47 штатників ,12 заступників) ; 
179 кандидатів наук (128 штатників, 51 заступників).

Студентське містечко європейського зразка із розвинутою інфраструктурою, розташоване в історичному центрі міста Запоріжжя: три сучасні шестиповерхові навчальні корпуси; спортивний комплекс (стадіон; басейн; футбольне поле з біговими доріжками; Палац спорту: 2 тренажерних зали, танцювальний, ігровий та гімнастичний зали); студентський храм святих рівноапостольних Кирила та Мефодія.

Комфортні умови навчання. До послуг студентів: спеціалізовані лабораторії, комп'ютерні та мультимедійні класи, бібліотека та 3 читальні зали, лабораторія телебачення, радіо- та фотосправи, видавництво та міні-друкарня, буфети, навчально-оздоровчий центр на узбережжі Азовського моря.

Один з провідних центрів освіти в Запорізькому регіоні.
Візитна картка університету – Науково-освітній комплекс (НОК), який об'єднує 175 навчальних та наукових закладів: в м. Запоріжжі – 123 (70%), у Запорізькій області – 42 (24%), а також в інших містах України (м. Чернігів, м. Херсон, м. Керч, м. Берислав, м. Дніпропетровськ, м. Кіровоград, м. Олександрія та інші). Випускники навчальних закладів НОК користуються правом пільгової оплати за навчання (знижки від 10 до 35%).
Засновник Мелітопольського, Енергодарського, Олександрійського, Бердянського, Кіровоградського інститутів державного та муніципального управління, які представляють університет у своїх містах, а також Коледжу і Ліцею сучасних знань.

Здійснюється плідна співпраця за міжнародними угодами із закордонними ВНЗ. 
Міжнародні зв’язки університету охоплюють ряд країн: США, Канада, Велика Британія, Польща, Норвегія, Німеччина, Росія, Білорусь, Грузія, Китай, Литва, Латвія, Південна Корея, Нідерланди, Іспанія, Австрія, Туреччина, Ізраїль, Хорватія, Болгарія, Японія, Чехія.
Міжнародні академічні та культурні програми обміну, професійні програми стажування та практика за кордоном (Туреччина, Іспанія, Єгипет, Марокко, Австрія, Франція, Канада, США, Німеччина, Китай тощо).
Здійснює підготовку іноземних громадян – з 2007 р. навчаються громадяни з Росії, Вірменії, Грузії, Сербії, Естонії.
Входить до Міжнародної асоціації університетів (International Association of Universities) та внесений у базу даних ЮНЕСКО з 2008 р.
Підписано Велику Хартію університетів (Magna Charta Universitetum) 17 вересня 2010 р.

Університет є засновником і видавцем наукових видань: 7 спеціалізованих журналів та 6 збірників наукових праць; на базі університету видають монографії та навчальні посібники.
Організація та проведення наукових досліджень здійснюється за 34 темами науково-дослідних робіт.
Формування наукового потенціалу університету відбувається на базі науково-дослідних центрів.
Щомісяця здійснюється популяризація наукових досягнень під час проведення конференцій міжнародного рівня.
Навчання в аспірантурі (26 спеціальностей) і докторантурі (14 спеціальностей) університету.
Здійснює атестацію кадрів найвищої кваліфікації за 14 спеціальностями у 8 спеціалізованих вчених радах, які діють при університеті.

ШИРОКА, ГНУЧКА СИСТЕМА ПІЛЬГ В ОПЛАТІ ЗА НАВЧАННЯ:ПОСТІЙНА ГНУЧКА СИСТЕМА ПІЛЬГ В ОПЛАТІ ЗА НАВЧАННЯ В КЛАСИЧНОМУ ПРИВАТНОМУ УНІВЕРСИТЕТІ:
 • 100% безкоштовно – навчання протягом І семестру для всіх студентів денної форми, що зараховані на І курс навчання;
 • 100% безкоштовно – особливо обдарованим випускникам навчальних закладів, які виявили свої здібності, брали участь у відбіркових заходах, що проводилися в університеті, і здобули призові місця. (Пільга надається 10% студентів, що зараховані на перший курс. Навчання здійснюється за кошти університету);
 • 50% – в оплаті за навчання на другій спеціальності (напряму) студентам, які одночасно навчаються за двома напрямами (перший – за денною формою, другий – за заочною формою);
 • 25% – медалістам та особам, які мають дипломи з відзнакою;
 • 10-35% – випускникам навчальних закладів науково-освітнього комплексу (розмір пільги залежить від середнього бала атестата та від кількості абітурієнтів, які вступають з одного навчального закладу);
 • до 35% – всiм випускникам, що вступають до Класичного приватного унiверситету з одного класу з одного навчального закладу (на рiзнi напрями пiдготовки). Розмiр пiльги залежить вiд кiлькостi зарахованих осiб. Пільга зберiгасться протягом усього термiну навчання на бакалавратi;
 • 10% – вірянам та їх дітям (незалежно від релігійної належності та конфесій), які вступають за направленням відповідної церковної установи або релігійного наставника.
ЗНИЖКИ В ОПЛАТI ЗА НАВЧАННЯ ВИПУСКНИКАМ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДIВ - ЧЛЕНIВ НАУКОВО-ОСВIТНЬОГО КОМПЛЕКСУ (НОК) ТА КОЛЕДЖУ КЛАСИЧНОГО ПРИВАТНОГО УНIВЕРСИТЕТУ, ЩО МАЮТЬ ОКР МОЛОДШИЙ СПЕЦIАЛIСТ:
 • 50% – для особливо обдарованих випускникiв-вiдмiнникiв (за рекомендацiями педагогiчних рад коледжу, технiкуму), за умови направлення орiентовно 10 випускникiв на загальних умовах;
 • 25% – для осiб, якi мають диплом з вiдзнакою;
 • 10% – для всiх випускникiв нанчальних закладiв – членiв науково-освiтнього комплексу та Коледжу Класичного приватного унiверситету.
НАШI ОСОБЛИВОСТІ ТА ПЕРЕВАГИ:
 • БЕЗКОШТОВНЕ НАВЧАННЯ ПРОТЯГОМ 1 СЕМЕСТРУ (для всіх студентів денної форми, що зараховані на 1 курс навчання окр "Бакалавр")
 • ПОСТIЙНА ТА ГНУЧКА СИСТЕМА ПIЛЬГ В ОПЛАТI ЗА НАВЧАННЯ СКОРОЧЕНИЙ ТЕРМIН НАВЧАННЯ (до здобуття освiтнього рiвня для випускникiв технiкумiв / коледжiв, якi вступають на навчання на базi ОКР молодший спецiалiст”)
 • ПРОХОДЖЕННЯ ЗОВНIШНЬОГО НЕЗАЛЕЖНОГО ОЦIНЮВАННЯ НЕ Є ОБОВ’ЯЗКОВИМ для продовження навчання в межах неперервної освiти до здобуття освiтнього рiвня з вiдповiдного напряму пiдготовки
 • ВИПУСКНИКАМ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ НОК, якi вступають на навчання на базi здобутого рiвня “молодший спецiалiст”, НАДАЄТЬСЯ МОЖЛИВIСТЬ БУТИ ЗАРАХОВАНИМИ НА ІІ-ІІІ КУРСИ денної (заочної) форми навчання унiверситету. Зарахування проводиться за пiдсумками фахового випробування. Лiквiдацiя академiчної рiзницi в навчальних планах здiйснюеться за рахунок коштiв Класичного приватного унiверситету
 • ДИПЛОМ ДЕРЖАВНОГО ЗРАЗКА з присвоєнням освітньо-кваліфікаційного рівня "бакалавр
Образование (школы, курсы) / Колледжи, техникумы, училища
КОЛЕДЖ "КЛАСИЧНОГО ПРИВАТНОГО УНІВЕРСИТЕТУ"Директор коледжу — Яценко Лариса ІванівнаРік заснування: 2007 рік69002, м. Запоріжжя, вул. Жуковського, 70-б, ауд. 102тел. (061)701-92-35Зарахування до Коледжу “Класичного приватного університету” здійснюється за результатами вступних випробувань на конкурсній основі. Предмети, що виносяться на вступні екзамени, визначаються спеціальністю, яку обирає абітурієнт.Навчання проводиться на базі Класичного приватного університету та надає можливість випускникам 9-х класів отримати одночасно у своєму загальноосвітньому навчальному закладі повну загальну середню освіту; у коледжі — неповну вищу освіту.Навчальний процес забезпечується висококваліфікова...

КОЛЕДЖ "КЛАСИЧНОГО ПРИВАТНОГО УНІВЕРСИТЕТУ"

Директор коледжу — Яценко Лариса Іванівна
Рік заснування: 2007 рік
69002, м. Запоріжжя, вул. Жуковського, 70-б, ауд. 102
тел. (061)701-92-35

Зарахування до Коледжу “Класичного приватного університету” здійснюється за результатами вступних випробувань на конкурсній основі. Предмети, що виносяться на вступні екзамени, визначаються спеціальністю, яку обирає абітурієнт.
Навчання проводиться на базі Класичного приватного університету та надає можливість випускникам 9-х класів отримати одночасно у своєму загальноосвітньому навчальному закладі повну загальну середню освіту; у коледжі — неповну вищу освіту.
Навчальний процес забезпечується висококваліфікованим професорсько-викладацьким колективом.
Випускники Коледжу “Класичного приватного університету” отримують диплом державного зразка освітньо-кваліфікаційного рівня “молодший спеціаліст” та можливість зарахування до Класичного приватного університету для продовження навчання з третього курсу за обраним напрямом (спеціальністю). Навчання здійснюється за двома формами (денною та заочною).

Перелік напрямів підготовки для прийому на навчання до Коледжу Класичного приватного університету за ОКР „Молодший спеціаліст” на 2015 навчальний рік

Код
Галузь знань
Код
Спеціальність
0101
Педагогічна освіта
5.01010601
Соціальна педагогіка
0102
Фізичне виховання, спорт і здоров’я людини
5.01020101
Фізичне виховання
0202
Мистецтво
5.02020701
Дизайн
0303
Журналістика та інформація
5.03030301
Видавнича справа та редагування
0304
Право
5.03040101
Правознавство
0305
Економіка та підприємництво
5.03050401
Економіка підприємства
5.03050701
Маркетингова діяльність
5.03050801
Фінанси і кредит
5.03050901
Бухгалтерський облік
5.03051001
Товарознавство та комерційна діяльність
0306
Менеджмент і адміністрування
5.03060101
Організація виробництва
0501
Інформатика та обчислювальна техніка
5.05010301
Розробка програмного забезпечення
0517
Харчова промисловість та переробка сільськогосподарської продукції
5.05170101
Виробництво харчової продукції
0801
Геодезія та землеустрій
5.08010102
Землевпорядкування
1301
Соціальне забезпечення
5.13010101
Соціальна робота
1401
Сфера обслуговування
5.14010101
Готельне обслуговування
5.14010202
Організація обслуговування населення
5.14010301
Туристичне обслуговування
Образование (школы, курсы) / Дистанционное обучение
Друга вища освітаЦентр професійної перепідготовки та підвищення кваліфікаціїДистанційна освітаВіртуальна аудиторія

Друга вища освіта

Центр професійної перепідготовки та підвищення кваліфікації

Дистанційна освіта

Віртуальна аудиторія

Файлы

Отзывы

Отзыв - это мнение или оценка людей, которые хотят передать опыт или впечатления другим пользователями нашего сайта с обязательной аргументацией оставленного отзыва.
 
Ваш отзыв поможет многим принять правильное решение

. Пожалуйста, используйте форму отзывов для оценок и рецензий, для вопросов и обсуждений - используйте форму комментариев, а не отзывов

Не допускается : использование ненормативной лексики, угроз или оскорблений; непосредственное сравнение с другими конкурирующими компаниями; безосновательные заявления, оскорбляющие деятельность компании и/или ее услуги; размещение ссылок на сторонние интернет-ресурсы; реклама и самореклама.

Введите email:
Ваш e-mail не будет показываться на сайте
или Авторизуйтесь , для написания отзыва
Обслуживание
0/12
Качество предоставляемых услуг
0/12
Соответствие
0/12
Цена
0/12
Отзыв:

Загрузить фото: