ЗАПОРІЗЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ оголошує прийом до ДОКТОРАНТУРИ зі спеціальностей:

014 Середня освіта (за предметними спеціалізаціями)

015 Професійна освіта (за спеціалізаціями)

017 Фізична культура і спорт

032 Історія та археологія

033 Філософія

035 Філологія

051 Економіка

052 Політологія

053 Психологія

061 Журналістика

073 Менеджмент

075 Маркетинг

081 Право

091 Біологія

101 Екологія

102 Хімія

104 Фізика та астрономія

113 Прикладна математика

122 Комп’ютерні науки

136 Металургія

Підготовка в докторантурі здійснюється:

  • за рахунок коштів державного бюджету;
  • за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб

Форми і строк підготовки в докторантурі:

– денна форма – 2 роки

Вартість навчання на умовах контракту: 16 000 грн. за рік.

Зарахування до докторантури: 1 жовтня 2019 р.

Документи, що подаються при вступі до докторантури:

- заява на ім’я ректора;

- особовий листок з обліку кадрів;

- автобіографія;

- ксерокопія диплому про вищу освіту.

- ксерокопія документів про науковий ступінь і вчене звання;

- ксерокопія паспорту та ідентифікаційного коду (2 прим.);

- план-проспект докторської дисертації;

- витяг з протоколу засідання кафедри, на якій буде здійснюватися підготовка докторанта

- список опублікованих наукових праць;

- довідка про проходження флюорографії;

- згода на збір та обробку персональних даних;

- дві фотокартки 3х4.

Документи приймаються з 05 серпня по 20 вересня 2019 р. за адресою: вул. Дніпровська, 33-А, ЗНУ, корпус № 4, каб. 317, відділ аспірантури і докторантури.

Тел. для довідок: (061) 228-76-30, (096) 592-02-00

www.phd.znu.edu.ua e-mail: [email protected]