Документи приймаються з 05 серпня по 20 вересня 2019 року за адресою: ЗНУ, корпус № 4, вул. Дніпровська, 33-А, каб. 317, відділ аспірантури і докторантури.

До послуг вступників пропонується низка актуальних спеціальностей:

014 Середня освіта

(за предметними спеціалізаціями)

015 Професійна освіта

(за спеціалізаціями)

017 Фізична культура і спорт

032 Історія та археологія

033 Філософія

035 Філологія

051 Економіка

052 Політологія

053 Психологія

054 Соціологія

061 Журналістика

073 Менеджмент

075 Маркетинг

081 Право

091 Біологія

101 Екологія

102 Хімія

104 Фізика та астрономія

105 Прикладна фізика та наноматеріали

113 Прикладна математика

122 Комп’ютерні науки

136 Металургія

141 Електроенергетика,

електротехніка та електромеханіка

144 Теплоенергетика

192 Будівництво та цивільна

інженерія

231 Соціальна робота

281 Публічне управління

та адміністрування

Форми і строк підготовки в аспірантурі: очна форма (денна, вечірня) – 4 роки; заочна форма – 4 роки.

Вступні випробування: співбесіда, спеціальність, іноземна мова. Зарахування до аспірантури: 1 жовтня 2019 р.

Вартість підготовки за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб: денна форма – 15 500 грн. за рік;

- заочна форма – 15 000 грн. за рік; вечірня форма – 15 000 грн. за рік.

Документи, що подаються при вступі до аспірантури:

заява на ім’я ректора; особовий листок з обліку кадрів; автобіографія; ксерокопія диплома про вищу освіту; ксерокопія паспорта та ідентифікаційного коду (2 прим.); довідка про проходження флюорографії;

список опублікованих наукових праць (за наявності); згода на збір та обробку персональних даних; дві фотокартки 3х4.

Тел. для довідок: (061) 228-76-30; 096-592-02-00

E-mail: [email protected]

Веб-сайт: www.phd.znu.edu.ua