Концерт «ВІД ВОДЕВІЛЯ ДО ОПЕРЕТИ»

І відділення:
Комедія-водевіль «Біда від ніжного серця» Володимир Сологуб, музика
Володимира Сидорова. Концертне виконання.
ІІ відділення:
Сцени, арії, дуети з популярних оперет.
Виконавці: провідні солісти філармонії