Ціна: 50 грн

Тривалість: 120 хвилин

«А там, где кончается звездочки точка,

Месяц улыбается и заверчен так,

Будто на небе строчка

Из Аверченка …».

В. Маяковский

Сім одноактних п 'єс : «Людина за ширмою», « Відбивна котлета» ( Психологічний випадок )

« Жіноча доля», « Неговіркий сусід », «Душа суспільства " (Смерч), «Модель», «Четверо» - сатирика Аркадія Аверченка об'єднані однією темою - «Людина і епоха ».

П'єси А. Аверченкоталановитогописьменниказавждийдуть в ногуз самимипередовимисвітоглядамисуспільства,бо «...жити всуспільствіі бутивільнимвідсуспільства неможна ...».Незважаючи,щознаписанняп'єспройшлобільше 100років, драматург доводить нам,щолюдина незмінюється.Змінюєтьсялише форма,але зернолюдинизалишаєтьсянезмінним.