В программе:

  • Athletic Show "Адреналин"
  • Show-ballet "Lady Star"