Театр-салон (Вистава поза конкурсом)
Експериментальна майстерня театральних
досліджень "Екматедос" (м. Харків)
Ж. Ануй
"Медея"
Дипломна робота студентів
V-го курсу факультету театрального
мистецтва Харківської державної академії культури